Veřejná soutěž a výstava plastikových a papírových modelů
  

LMK při Sdružení technických sportů a činností v Březolupech
oznamuje tímto všem modelářům a svým přátelům i příznivcům, že ukončil pořádání soutěže a výstavy "Vánoční cena".

         Je mi líto, ale musím Vám oznámit, že LMK při STSČ Březolupy ukončil po 18-ti letech pořádání soutěže a výstavy Vánoční cena.
Hlavním a jediným důvodem jsou nevyhovující podmínky v místě jejího dosavadního konání a stále se stupňující požadavky na nás, vedoucí k omezování aktivit přímo spojených se soutěží a jejím doprovodným programem. Tyto tendence se projevovaly už v průběhu několika předchozích ročníků.
         Podle našeho hodnocení již není za této situace možné zajistit ani při maximální snaze a pracovním nasazení pořadatelů dosavadní úroveň akce.
       Vedení  LMK  Březolupy  se  začalo  zabývat  tím,  jakou nástupnickou akci bude připravovat a jakého typu, současně i možností získat nové místo k jejímu pořádání. To je ale otázkou času. Příprava prvního ročníku Vánoční ceny (1994) tak jak ji znáte, trvala déle jak dva roky.


Děkuji Vám jménem pořadatelů za projevený zájem, podporu soutěže i klubu a účast na předchozích ročnících akce.


Ing. Jaromír Janát, předseda LMK při STSČ Březolupy


Ponecháváme si právo používat i nadále jméno soutěže a práva pro
vyhlašování těch zvláštních kategorií, k jejichž používání na soutěži jsme získali souhlas vlastníků autorských práv.

Případné dotazy se pokusíme zodpovědět, kontakt na klub zůstává ponechaný beze změn:

lmkbrezolupy@quick.cz